YAKIT TANKI OTOMASYONU

Yakıt tankı otomasyonunun temel amacı jeneratör yakıt tankının otomatik olarak doldurulmasıdır.

Jeneratörlerin çalışmaya başladıktan belli bir süre sonra tankta bulunan mazot eksilir veya biter. Problemin temeli mazot tanklarının küçük olmasıdır. Sürekli mazot ihtiyacı duyan jeneratörlerin, teknik personel tarafından doldurulması zaman ve maliyet açısından doğru değildir.

Geliştirdiğimiz PLC ve ekran kontrollü otomasyon yazılımı sayesinde bu işlem otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Mazot tankı seviyesi, seviye sensörleri ile kontrol edilir.Seviyesi düşük olan tankların otomatik dolum yapılarak jeneratörün kesintisiz çalışması sağlanır.

Mekanik ve elektrik alt yapısı, exproff tipte oransal vanaları, klapeleri, akış sensörleri, seviye sensörleri, ısı sensörleri, alarm ikaz sistemleri ile donatılmıştır.

Yakıt tankı enstrümanları, motorları ve sistem parametreleri ekrandan izlenmekte ve kontrol edilmektedir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

  • Mazot ana tanka doldurulur. Tank dolduğunda ana tank üzerindeki kapasitif seviye sensörü, ışıklı ve sesli uyarı yaparak dolumun tamamlandığını haber verir.
  • Mazot, mazot pompası ve joker pompa ile jeneratör hattına pompalanır. Hat üzerinde basınç sensörü, akış sensörü ve elektrikli vanalar bulunur.
  • Jeneratöre ait hat üzerinde manuel ve oransal klapeler bulunur. Klapelerin açık ve kapalı sinyalleri buradan izlenir.
  • Jeneratöre ait tankın mazot seviyesi kapasitif seviye sensörü ile kontrol edilir.
  • Mazot seviyesi azalan tank için otomatik mazot talebi başlar. Ana hat üzerindeki klape ile kendisine bağlı olan oransal klape açılır ve mazot pompası çalıştırılır. Tank seviyesi set edilen seviye değerine kadar mazot alımı devam eder. Pompa durdurulur oransal klapeler kapatılır.
  • Tüm klapelerin açık kapalı sinyalleri kontrol edilir. Klapeler kapalı ise mazot pompası çalıştırılmaz. Önce klape açılır sonra pompa çalıştırılır.
  • Jeneratörlerin toplam harcadığı mazot miktarı saat, gün, ay şeklinde raporlanarak ekran üzerinden izlenir.

ALARM AYARLARI

Ayarlar ekranından sistem parametreleri, tankların alt üst seviyeleri, alarm seviyeleri, ana tank sıcaklık seviyesi, motor konumları set edilir, izlenir ve alarm üretilir.

VERİ KAYDI

Veri kaydı sayfasından ana tank ve diğer tankların mazot harcama miktarları kayıt altına alınır. Saat ve tarih olarak 90 gün geriye dönük verileri kaydeder. İstenilen tarihler arasında seçim yapılarak veriler izlenir.

TANK HACİM AYARLARI

Raporlama amacı ile ana tanka giren mazotun kaç litre olduğunu bilmek gerekir. Bu amaçla ana tankın hacim hesaplaması yapmak için uzunluk, çap, bombe ve boşluk değerleri set edilir. Otomatik hesaplama yöntemi ile ana tankın kaç litre mazot alacağı hesaplanır. Eksiltme yöntemi ile ana tankın ve diğer tankların ne kadar mazot harcadığı hesaplanır. Jeneratörlerin tank yüksekliğini girmek kontrol için yeterlidir.