SAHA MONTAJI

Endüstriyel tesislerde kullandığımız kablo tavalarının montajı sırasında uluslararası kabul görmüş standartlara ve mühendislik pratiklerine uygun olarak kabloların tavaya tespiti, kablo tavasında doluluk oranı, kablo montajı ve segregasyonu (enerji, kontrol, enstrümantasyon kablolarının mesafelendirilerek ayrılması) yapılmaktadır.
Yatay kablo tavalarındaki kablolar 3 metrede bir, düşey kablo tavalarınki kablolar 1,2 metrede bir kablo klipsleri ile tespit edilmektedir.
Usulüne uygun yapılmayan kablo reglajı, kablolar arası mesafelerin yok olması ve ayrıca üzerilerinde toz birikmesi sonucu akım taşıma kapasitelerinin düşerek kabloların ısınmasına sebep olur.
İyi tespit edilmeyen kablolar,kabloların tavadan taşmasına ve sarkmasına, kısa devre veya deprem sırasında kabloların savrulmasına neden olur.
Kablo segregasyonunun iyi yapılmaması ise enstrümantasyon kablolarının enerji kablolarından manyetik alan kapmasına ve sinyallerin etkilenmesine neden olmaktadır.