KÜMES KONTROL ve İZLEME OTOMASYONU

Ticari değeri olan kümes hayvanlarının yumurtadan çıktıktan sonra kesim zamanına kadar olan süre içerisinde, civcivlerin kümes içi yaşam şartlarını oluşturmak için geliştirmiş olduğumuz otomasyon sistemidir.

PLC VE HMI ile hazırlamış olduğumuz otomasyon sistemi, otomatik ve manuel modda kullanılır. Tüm arızalar kaydedilir, arıza olduğunda otomatik olarak kullanıcıya e-posta gönderilir.

Proseste ısı sensörü, nem sensörü, fark basınç sensörü, amonyak (NH3) sensörü, karbondioksit (Co2) sensörü, su akış sensörü, yem tartımı için loadcell kullanılmaktadır.

OTOMASYON GENEL AÇIKLAMALARI

 • Kümes içi nem oranını, oksijen miktarını, ısı seviyesini ve basıncını kontrol eder.
 • Fanların kademeli olarak çalıştırılmasını ve durdurulmasını kontrol eder.
 • Soğutma petlerinin, flap ve damperlerin devreye girip çıkmasını ve açılma kapanma oranlarını kontrol eder.
 • Sistem ile ilgili bir arıza, elektrik kesilmesi ve kümes içindeki maksimum ve minimum sıcaklık değerlerine ulaşılması  durumunda alarmı devreye sokar ve alarma neden olan arıza PLC’nin ekranında okunur ve arıza giderilir.
 • Tam otomatik havalandırma sistemi, insan hatalarını ortadan kaldırır ve 24 saat boyunca kümes içi havalandırma ve soğutmada istenilen değerleri korur.
 • 4 ayrı bölge için aydınlatma kontrolü bulunur,
 • Su akış sensörü ile su tüketimi kontrol edilir,
 • Yem silosu loadcelleri ile günlük ve aylık yem tüketimi raporlanır,
 • Canlıların yaş, ağırlık ve ölüm sayısı raporlar,
 • 60 günlük reçete ile otomatik kümes kontrolleri sağlanır.
 • Sistem otomatik ve manuel olarak da kullanılır.

HMI İZLEME ve KONTROLLERİ

Otomasyona dair her türlü kontroller sayfa seçimi yapılarak set değerleri girilmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. Otomasyon izleme, ayarlar, raporlar ve kayıtlar aşağıdaki maddelere göre hazırlanmıştır.

1. Kümes izlemesi
2. Sistemi çalıştırmak
3. Günlük kayıtlar
4. Alarm tablosu
5. Olay tablosu
5.1 Sıcaklık ayarları
5.2 Fan ayarları
5.3 Bufel ayarları

5.4 Aydınlatma ayarları
5.5 Isıtma ayarları
5.6 Soğutma ayarları
5.7 Alarm ayarları
5.8 Kalibrasyon
5.9 Fabrika ayarları
6. Sistem ayarları