CIVA FIRINI

Cıva fırını, altın ve gümüş kazanım tesislerinde ihtiyaç duyulması halinde cıva ve cıva gazını uzaklaştırma amacıyla üretilmiştir.

PLC, HMI, yazılım, pano otomasyonu şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Sistem kapalı devre ısı ve basınç kontrollerini içermektedir.

Proses kontrolü altının veya gümüşün kimyasal özelliklerine göre kademeli olarak sağlanmaktadır.

Fırın enstrümanları, motorları ve sistem parametreleri ekrandan izlenmekte ve kontrol edilmektedir.

FIRIN ENSTRÜMANLARI ve KONTROLLERİ

  • Soğutucu: Çıkan buharı ve suyu soğutmak için kullanılır.
  • Vakum Pompası: Cıva ve buharı çekmek için vakum basıncını sağlar.
  • Isı Sensörü: Termokupl sensör ile fırın sıcaklığı okunur.
  • Akış Sensörü (4-20mA): Akış ve debi kontrolü yapılır.
  • Basınç Sensörü (4-20mA): Vakum basıncı ve fark basıncı kontrol edilir.
  • Solid State Röle: Fırın rezistansları PID ile kontrol edilir.
  • Pnömatik Oransal Vana: Basınç PID ile kontrol edilir.

ISITMA ve SOĞUTMA PARAMETRELERİ

Fırının içerisindeki altının veya gümüşün ısıtma ve soğutma zamanları ve ısı derecesi çok önemlidir. Dolayısıyla mükemmel bir kontrole ihtiyaç duymaktadır.

6 kademe ile fırın ısıtılır ve soğutulur.

1- Birinci set sıcaklığına serbest olarak ulaşır.

2- Isı ayarlanan süre boyunca sabit kalır, ayarlanan süre sonunda fırın basıncı istenilen değere ulaşırsa üçüncü aşamaya geçilir. Basınç değeri istenilen seviyeye ulaşmaz ise ulaşana kadar üçüncü aşamaya geçilmez.

3- Ayarlanan ısı, derece/zaman oranına göre artar.

4- Isı, ayarlanan süre boyunca sabit kalır.

5- Fırın, ayarlanan derece/zaman oranına göre istenilen sıcaklığa kadar soğutulur.

6- Fırın serbest olarak belirli bir dereceye kadar soğutulur ve döngü tamamlanır.

ALARM AYARLARI

Fırın kontrolleri için aşağıdaki tüm verilerin izlenip kontrol edilmesi gerekmektedir.

Sıcaklık, vakum basıncı, su akışı, tuzak sıcaklığı, geri dönüş su sıcaklığı, karbon fark basıncı, buhar sıcaklığı, pompa su basıncı, rezistans akımı, pompa akımı değerleri set edilir, alarm üretilir ve kontrol edilir.

MANUEL ÇALIŞTIRMA

Manuel seçim ile test,bakım ve kontrol yapılmaktadır.

Isıtıcı, vakum pompası, su vanası, pompa ve fırın valfi manuel olarak kullanılır.

VERİ KAYDI

Veri kaydı sayfasından fırın sıcaklık set değeri, ısıtıcı akımı ve fırın basıncı verilerini zamana bağlı olarak örnekleri alınır. 90 gün boyunca verileri kaydeder. İstenilen tarihler arasında seçim yapılarak veriler izlenir. Reset butonu ile veriler silinebilir.

ALARM TABLOSU

Alarm tablosunda otomasyona dair tüm arıza kayıtları tutulur. Geriye dönük arızalar izlenir.